01.
Elektrik Perakende Satış

ZORLU RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİMİ AŞ

Zorlu Rüzgar, rüzgar enerjisi santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerini kurmak ve bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin satışını gerçekleştirmek üzere 2009 yılında kurulmuştur.Şirket, Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Sarıtepe ve Demirciler bölgelerinde kurulan rüzgar enerjisi santralleri, 80,3 MW kurulu güçtedir.2016 yılının Ağustos ayında devreye giren proje, aynı zamanda Şirketin diğer tüm rüzgar projelerinde olduğu gibi karbon ofset projeleri için küresel ölçekteki en titiz ve itibarlı sertifika programı olan Gold Standard sertifikasına sahiptir.

“Rotor 16.11.2009 tarih ve 2009/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Osmaniye ilinin iki ayrı bölgesinde 50 MW ve 60 MW kurulu güce sahip rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde 05 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 25 yıl süre ile elektrik üretmek için sahibi olduğu lisanslarını Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye devretmeye karar vermiştir. Alınan devir kararı EPDK tarafından da onaylanmış olup sırası ile 15.07.2010 tarihli ve EÜ/2650 – 3/ 1648 sayılı ve 15.07.2010 tarihli ve EÜ/2650 – 4/1649 sayılı üretim lisanları EPDK tarafından Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiştir. “